Yanal Kayma Testi

Yanal kayma test cihazı üzerinden araç geçirilerek ön ve arka dingillerdeki denge açıları tespit edilir. Bu test sonucunda araç tekerleklerindeki eğimler ve sapmalar belirlenerek raporlanır.